Kupujete nebo prodáváte nemovitost a nevíte, co všechno zařídit při změně vlastníka nemovitosti? Přinášíme vám nejdůležitější body, které vám pomůžou přepis vyřídit. Kdo má právo o něj zažádat? Kolik to stojí? A co je k tomu potřeba? 

Přepis nemovitosti je nezbytnost. Kdo má právo ho řešit? 

Bez přepisu nemovitosti v katastru nemovitostí se při koupi nebo prodeji nemovitosti neobejdete. Kdo ho ale má právo řešit? Odpověď je jasná: vlastník. A to jak stávající, tak budoucí. To jednoduše znamená, že když si kupujete nemovitost, na katastrálním úřadě máte právo vyřešit přepis pouze vy nebo aktuální vlastník nemovitosti, který vám ji prodává.  

K přepisu nemovitosti si připravte kupní nebo darovací smlouvu 

S přepisem nemovitosti v katastru se nejčastěji setkáváme při darování, prodeji nebo koupi nemovitosti (bytu, pozemku, domu apod.). Zde je nejdůležitějším krokem mít připravenou smlouvu, ať už darovací nebo kupní. Ta musí být doložená k návrhu na vklad vlastnického práva a určená příslušnému katastrálnímu úřadu. Ale pozor, mějte na paměti, že všechny podpisy na darovací nebo kupní smlouvě musí být úředně ověřené.  

A jak vůbec přepsat nemovitost?  

To, jak přepis nemovitosti v katastru nemovitostí probíhá, se může lišit podle toho, v jaké jste situaci: 

  • Dědictví: V případě, že se jedná o dědictví, můžete zachovat klidnou hlavu. Všechny náležitosti za vás obstará notář. 
  • Koupě nebo dar: V ostatních případech můžete na katastrálním úřadu požádat o provedení vkladu vlastnického práva. Jakmile budete mít podepsanou smlouvu s úředně ověřenými podpisy a splníte podmínky sjednané pro podání návrhu na vklad ke katastrálnímu úřadu. Důležité je zjistit, pod jaký katastrální úřad nemovitost spadá, a zde také následně podat příslušný návrh na předepsaném formuláři. Výhodou je možnost zažádat osobně, elektronicky nebo poštou. 

Jaká je cena za přepis nemovitosti? 

Správní poplatek na katastrálním úřadě je 2 000,- Kč. Všechny nadstandartní služby, ať už se jedná o využití služeb advokáta, nebo notáře, jsou nákladem navíc. Tyto služby jsou extra výdajem a jejich cena je vždy individuální.   

Jak dlouho trvá přepis na katastru?  

Dle zákona má katastrální úřad 30 dní na provedení navrhovaných změn (v tomto případě přepis nemovitosti). A to pouze v případě, kdy jste vše správně vyplnili, odevzdali a zaplatili. Po podání návrhu na vklad nemovitosti běží 20denní lhůta. V rámci této časové lhůty úřad rozesílá dopisy o plánované změně a dává tak vlastníkům zapsaným v katastru nemovitostí možnost bránit se, pokud by o podání takového návrhu nevěděli (např. pokud by se je někdo snažil bez jejich vědomí podvodnou činností o nemovitost připravit). Pokud nebude nikdo proti zápisu vznášet námitky, vlastníkem se můžete stát již o 9 dní dříve čili 21. den od podání návrhu. 

Štěstí přeje připraveným 

V tomto případě to platí dvakrát. Nenechte potřebné náležitosti náhodě a na katastrální úřad se dostavte plně vybavení všemi výše popsanými náležitostmi. Vyplatí se to.  

Pojďme si to tedy zrekapitulovat. Buďte si jistí, že máte při cestě na úřad připravené všechny důležité dokumenty, tzn. všechny listiny a úředně ověřené podpisy, kupní nebo darovací smlouvu, návrh (formulář katastru), a případně také úředně ověřenou plnou moc. Podpis na návrhu není třeba úředně ověřovat.  

Doporučujeme si také udělat kopii návrhu, na kterém katastrální úřad vyznačí razítkem přijetí návrhu a spisovou značkou. Takovýto dokument poté slouží jako důkaz, že byl návrh řádně doručen katastrálnímu úřadu.  

V neposlední řadě se ujistěte, že s sebou máte hotovost na zaplacení správního poplatku nebo jste zakoupili kolky (kolkové známky, které slouží k zaplacení správních poplatků institucím veřejné a státní správy) v odpovídající výši. Dále by vás neměly zaskočit poplatky za služby notáře či advokáta – v případě, že jste jejich služeb využívali.  

Kdy se stanete vlastníkem nemovitosti? 

Vlastníkem nemovitosti se stáváte až po zapsání do katastru nemovitostí, a to se zpětnými účinky ke dni, kdy byl podán u katastrálního úřadu výše uvedený návrh. Vlastníkem se tedy (až na určité výjimky) nestáváte hned po podepsání kupní/darovací smlouvy.

Necítíte se na přepis nemovitosti? Pomůžeme vám 

Nezoufejte, do přepisu nemovitosti se nemusíte pouštět sami. Vyřídit ho za vás může i realitní kancelář, přes kterou nemovitost prodáváte nebo kupujete. Dejte ale pozor na to, které realitní kanceláři právní dokumenty svěříte. Nabídek na trhu je mnoho, ale ne každý makléř smlouvám a právním záležitostem stoprocentně rozumí. 

V naší kanceláři se potkáte pouze s právníky, kteří opravdu vědí, co dělají. Můžete si tak být jistí, že přepis nemovitosti (i všechno ostatní) proběhne v naprostém pořádku. Za naše služby nám navíc zaplatíte jen předem jasně domluvenou provizi – a to až v momentě, kdy se nám nemovitost podaří prodat. Zajímá vás víc? Neváhejte nás kontaktovat. 

Rádi vám s přepisem nemovitosti pomůžeme

JUDr. Michal Kalenský
advokát

Potřebuji pomoci
}

Mohlo by se vám hodit