Máte v plánu prodat nebo pronajmout nemovitost a lámete si hlavu s otázkou energetické náročnosti budovy? Nevíte, jak získat průkaz energetické náročnosti? Nejste v tom sami – naše realitní kancelář vám s prodejem či pronájmem snadno poradí. A co víc, po přečtení následujícího článku budete přesně vědět, jak získat průkaz energetické náročnosti budovy a co všechno říká o vaší nemovitosti.  

Co o budově vypovídá její energetická náročnost?  

Energetická náročnost budovy určuje množství veškeré energie, která se spotřebuje na provoz nemovitosti. Je to tedy dodaná a spotřebovaná energie, která zajistí řádný chod budovy

Patří sem vytápění, příprava teplé vody, chlazení, úprava vzduchu větráním a klimatizací a samozřejmě i energie na osvětlení. Do energetické náročnosti se započítává i energie, která je vyrobená v budově obnovitelnými zdroji energie. 

Bez toho, abychom znali energetickou náročnost budovy, nejsme oprávněni budovu prodávat ani pronajímat

Obecně lze říci, že lepší a energeticky efektivnější budovy zlepšují kvalitu života občanů a zároveň přinášejí další výhody ekonomice a společnosti. Zjednodušeně řečeno, budovy s nízkou energetickou náročností provozu šetří peníze a přírodu, a jsou tedy dobrou investicí do budoucna.  

Jak zjistíte, jaká je energetická náročnost budovy? 

Energetickou náročnost budovy se dozvíte z průkazu energetické náročnosti (PENB).  

Průkaz energetické náročnosti musí mít každá budova, kterou chcete prodat nebo pronajmout. Tento průkaz říká, jaká je energetická náročnost a do které třídy energetické náročnosti budova spadá. Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění.  

Zákon rozlišuje 7 tříd budov od A do G: 

 • A: mimořádně úsporná 
 • B: velmi úsporná 
 • C: úsporná 
 • D: méně úsporná 
 • E: nehospodárná 
 • F: velmi nehospodárná 
 • G: mimořádně nehospodárná 

Čím lepší třídu v energetickém štítku získáte, tím je budova méně energeticky náročná.  

Jak získat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)? 

Vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) smí pouze certifikovaní odborníci. Seznam těchto odborných pracovníků najdete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Za jejich odbornost zodpovídá samotné ministerstvo. 

Ať už máte v plánu prodat či pronajmout celou budovu, nebo pouze její část , máte zákonnou povinnost si PENB opatřit. Tato povinnost vychází ze zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií. 

Pokud jste vlastníkem jednotky (především bytu), povinnost opatřit průkaz energetické náročnosti má společenství vlastníků jednotek (SVJ). Vy ho ale musíte písemně požádat o jeho dodání. Jestliže vám SVJ průkaz energetické náročnosti nedodá, můžete ho nahradit vyúčtováním dodávek energií za uplynulé 3 roky. 

Jaké jsou základní povinnosti související s PENB při prodeji či pronájmu nemovitosti? 

Při prodeji nebo pronájmu nemovitosti musíte podle zákona PENB nebo jeho kopii předat kupujícímu nebo nájemci nejpozději při podpisu kupní či nájemní smlouvy.  

V informačních a reklamních materiálech – například v inzerátu na prodej nemovitosti – musíte povinně uvést klasifikační třídu energetické náročnosti.  

Pokud nemovitost prodáváte nebo pronajímáte prostřednictvím zprostředkovatele (realitní kanceláře), musíte mu předat grafickou část PENB. Zprostředkovatel posléze uvede klasifikační třídu v informačních a reklamních materiálech. Pokud zprostředkovatel neobdrží grafickou část PENB, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu (G).  

Jaký je rozdíl mezi PENB a energetickým štítkem obálky budovy (EŠOB)?  

PENB nám říká, jaká je energetická náročnost budovy na základě celkové provozní spotřeby (obálka budovy, vytápění, větrání, chlazení, úprava vlhkosti, příprava teplé vody a osvětlení). PENB budovu hodnotí z hlediska všech energií, které do budovy „vstupují”, a současně zohledňuje i konstrukci budovy. 

Není v něm ale zahrnuta spotřeba související s provozem objektu (např. používání elektrotechniky nebo kuchyňských spotřebičů).  

Budova je posuzována podle standardizovaného užívání a průměrných klimatických podmínek, ne podle skutečné spotřeby energie a klimatických podmínek v daném místě. Reálná spotřeba energie se tedy může výrazně lišit od hodnot, které jsou uvedeny v PENB.  

Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) nemá na rozdíl od PENB vypovídací hodnotu o celkové energetické náročnosti budovy, protože posuzuje pouze vlastnosti stavební konstrukce. Oproti PENB tedy nezohledňuje například technické zařízení budovy, které slouží pro vytápění nebo osvětlení, ani umístění budovy nebo třeba její orientaci.  

Například existence tepelného čerpadla v budově bude relevantní pro průkaz energetické náročnosti, ale ne pro energetický štítek obálky budovy. Díky EŠOB se však dozvíte, kterou konstrukcí utíká nejvíce tepla a kterou je potřeba případně zateplit. 

I v rámci energetického štítku obálky budovy je budova zařazena do příslušné třídy energetické náročnosti. Členění je podobné jako u PENB. Ve výsledku to znamená, že čím lepší třídu v energetickém štítku získáte, tím menší je úbytek tepla konstrukcemi, a tím nižší je spotřeba tepla na vytápění. 

Kdo může energetický štítek obálky budovy zpracovat? 

Na rozdíl od PENB, energetický štítek mohou zpracovat všichni, kdo zvládnou metodiku jeho výpočtu. Bývá často využíván při definování požadavků investora vůči projektantovi v rámci zadání (např. „Chceme ušetřit na vytápění.”) 

Průkaz energetické náročnosti nenahradíte energetickým štítkem 

Zákonné povinnosti, které se týkají prodeje a pronájmu nemovitosti a o kterých jsme psali výš v článku, se týkají PENB – nikoli EŠOB. To znamená, že průkaz energetické náročnosti budovy nemůžete nahradit energetickým štítkem obálky budovy. Jedná se o dva zcela odlišné dokumenty. 

Kolik stojí vypracování PENB?  

Cena vypracování PENB se odvíjí od následujících faktorů: 

 • velikost stavby 
 • technické vybavení stavby 
 • stáří stavby 

Rovněž záleží na potřebné rychlosti vyhotovení (standardní, nebo expresní).  

Obecně počítejte s tím, že vás vyhotovení PENB přijde minimálně na 3 000 Kč. Cena energetického štítku obálky budovy se pohybuje od 2 000 Kč. 

Jaké dokumenty jsou potřeba k žádosti o vyhotovení PENB? 

Před žádostí o PENB si musíte připravit následující dokumenty: 

 • projektová dokumentace 
 • údaje o provozním režimu budovy 
 • zpráva o úrovni technického zařízení budovy (TZB) a stavu tohoto zařízení 
 • údaje o orientaci budovy vzhledem ke světovým stranám 
 • technická zpráva souhrnná – případně její technické části 
 • půdorysy jednotlivých podlaží s označením místností 
 • pohledy na objekt ze všech stran 
 • minimálně jeden řez objektem 

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje řadu dalších užitečných informací a doporučení energetického specialisty, která by vedla k další úspoře energie. Je v něm také graficky vyznačeno, jakým způsobem by byl objekt klasifikován po jejich implementaci. 

Nechte si s PENB nebo EŠOB poradit 

Nenechte se odradit podmínkami pro získání průkazu energetické náročnosti budovy. Naši experti vám rádi poradí a pomohou překonat jakékoliv těžkosti spojené s prodejem či pronájmem vaší nemovitosti. Náš tým je tvořen zkušenými právníky. Na nic nečekejte a kontaktuje nás

Rádi vám se získáním průkazu energetické náročnosti budovy pomůžeme

Mgr. Hana Kalenská
realitní makléřka

Potřebuji pomoci
}

Mohlo by se vám hodit