Jak hledáme zájemce?

Kvalitní fotografie

První dojem je k nezaplacení. Proto klademe velký důraz na kvalitní fotografie vaší nemovitosti a jejich profesionální zpracování.

Inzerce

Dáváme si obzvláště záležet na obsahové a formální stránce inzerátu. Inzerujeme na předních realitních portálech, jako jsou např. sreality.cz, reality.idnes.cz, reality.cz, annonce.cz, realitymix.cz. Současně usilujeme o přední pozice ve vyhledávání.

Sociální sítě

Ve vhodných případech prezentujeme nemovitost na Facebooku a Instagramu.

Direct marketing

Nemovitosti nabízíme cíleně vhodným zájemcům, které oslovujeme prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky či osobně.

Lustrace databází

Lustrace databází zájemců a kooperace s jinými realitními kancelářemi.

Pokud byste však upřednostnili diskrétnější formu prezentace nemovitosti, můžeme se domluvit na individuálním postupu.

Nalezení vhodného nájemce vaší nemovitosti, ať už se jedná o byt, nebytový prostor či dům, může představovat složitý a časově náročný proces. Je proto vhodné tuto záležitost svěřit realitní kanceláři, která disponuje k tomu potřebnými odbornými znalostmi a zkušenostmi.

 

Jak probíhá spolupráce

Prvním krokem je obvykle osobní schůzka v naší kanceláři v Praze, Ostravě nebo na jiném místě, na kterém se dohodneme. Na této schůzce se domluvíme na bližších podmínkách a způsobu spolupráce, který nám bude vzájemně vyhovovat.

Rovněž projednáme obsah smlouvy o zprostředkování a zodpovíme vám případné dotazy. Pokud se shodneme na obsahu smlouvy, můžeme ji rovnou i podepsat. Vzor této smlouvy je možné stáhnout zde. Můžete si ji tak projít předem a případně nám k ní sdělit své připomínky.

Přestože vás rádi osobně poznáme, není osobní schůzka nezbytnou podmínkou naší spolupráce. Spoustu věcí lze vyřešit po telefonu nebo online.

Po celou dobu postupujeme dle dohodnutých pravidel a vašich pokynů. Jednáme vždy v souladu s vašimi zájmy. Pokud dojde k nějaké neočekávané události, projednáme společně další postup a navrhneme řešení, které pro vás bude nejvhodnější. Samozřejmostí je průběžné informování o aktuálním stavu.

 

Co budeme od vás potřebovat?

 • Specifikaci nemovitosti, která bude předmětem pronájmu – ideálně výpis z katastru nemovitostí.
 • Co nejvíce informací o nemovitosti, jako např.:
  • výměra pozemku, bytu, domu či nebytového prostoru,
  • kdy proběhla výstavba nebo rekonstrukce a v jakém rozsahu,
  • jaké jsou plánované opravy,
  • jaké jsou s provozem nemovitosti spojené pravidelné náklady, které bude platit nájemce (zejména náklady na energie a služby, poplatky vůči SVJ).
 • Štítek energetické náročnosti budovy – za určitých okolností jej lze nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.
 • Pokud nemáte některé z výše uvedených informací nebo dokumentů k dispozici, nic se neděje, pomůžeme vám je opatřit (výpis z katastru nemovitostí zajistíme na své náklady sami).
Chci pronajmout nemovitost

Nájemné a služby

Důležitým krokem je stanovení požadovaného nájemného. Pokud je jeho výše nadhodnocena, vystavujete se riziku, že o nemovitost nebude dostatečný zájem. Na druhé straně, pokud bude nájemné podhodnoceno, zbytečně si tím snižujete svůj zisk.

Současně byste si měli ujasnit, které služby související s užíváním nemovitosti zajistíte vy a které nájemce. Těmito službami jsou např. dodávky vody, tepla, elektrické energie či plynu, odvoz a odvádění odpadních vod a komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.

U služeb, které bude zajišťovat pronajímatel, je třeba vyřešit, jak budou tyto služby placeny. Je možné se dohodnout, že cena těchto služeb je již obsažena v nájemném. Dále lze až na určité výjimky ujednat, že cena za služby bude placena nájemcem paušální částkou za určité období. V takovém případě se neprovádí žádné vyúčtování. Konečně připadá v úvahu ujednání, že nájemce bude platit na služby zálohy, které budou po uplynutí zúčtovacího období (zpravidla rok) vyúčtovány dle skutečné spotřeby. Současně platí, že lze zvolit pro jednotlivé služby odlišnou metodu placení (např. služba A bude součástí nájemného, služba B bude placena paušálně a služba C bude placena zálohově s následným vyúčtováním).

Zorientovat se ve výše uvedené problematice není úplně jednoduché. Nemusíte mít ale obavy, se vším vám pomůžeme.

Osobní prohlídka a nájemní smlouva

Jakmile získáme vážné zájemce, zajistíme osobní prohlídku a zodpovíme jim veškeré dotazy.

S nejvhodnějším zájemcem je poté uzavřena nájemní smlouva. Přípravu smlouvy zajistíme prostřednictvím advokátní kanceláře a vy ji můžete připomínkovat. Před podpisem nájemní smlouvy prověříme, zda vůči zájemci nebylo zahájeno insolvenční řízení nebo nařízena exekuce.

V posledním kroku zajistíme předání nemovitosti nájemci, o čemž bude sepsán předávací protokol, a poskytneme součinnost pro převod energií, které mají být přepsány na nájemce.

Chci pronajmout nemovitost
 

Finanční podmínky

 • Služby naší realitní kanceláře jsou pro vás zdarma - naši provizi (odměnu) platí výhradně nájemce, kterého zajistíme.
 • Nárok na provizi realitní kanceláři vzniká pouze v případě, že je nemovitost pronajata.
 • Neplatíte žádné zálohy za naše služby.
 • Nepožadujeme zaplacení žádných nákladů.
 • Výše provize realitní kanceláře se pohybuje obvykle ve výši jednoho až tří měsíčních nájmů – tato částka je konečná a není navyšována ani o DPH.
 • V ceně je zahrnut právní servis specializované advokátní kanceláře (zejména příprava nájemní smlouvy).
>

Mohlo by se vám hodit