Pomůžeme vám docílit vyšší ceny

Kvalitní fotografie

První dojem je k nezaplacení. Proto klademe velký důraz na kvalitní fotografie vaší nemovitosti a jejich profesionální zpracování.

Videoprohlídka

Díky videoprohlídce lze získat více vážných zájemců, jelikož nemovitost může zaujmout i osoby, které se nemohou nebo nechtějí zúčastnit osobní prohlídky.

Vizualizace 2D a 3D

Slouží nejen pro lepší orientaci a představu o dispozici nemovitosti, ale také pro plánování rekonstrukce nebo umístění nábytku a zařizovacích předmětů.

Fotografie a videa z dronu

Velmi efektivní a populární způsob prezentace, kterým lze zachytit nejen kompozici nemovitosti, ale také její široké okolí.

Prodej nemovitosti představuje složitý a časově náročný proces, který vyžaduje odborné znalosti z mnoha odvětví (zejména právní, ekonomické, stavebnětechnické) a dále nejrůznější schopnosti a dovednosti (např. organizační schopnosti a vyjednávání).

Rovněž je třeba vzít v úvahu, že se při prodeji nemovitostí jedná o finančně významné transakce, a proto mohou neodborným postupem vznikat vysoké škody. Z tohoto důvodu je vhodné tuto věc svěřit realitní kanceláři, která výše uvedenými znalostmi a dovednostmi disponuje, a navíc je ze zákona pojištěna pro případ způsobení škody.

Pracujeme efektivně
a v týmu

Jádro našeho týmu je tvořeno právníky, které to vždy táhlo k nemovitostem. Vzhledem k našim znalostem a zkušenostem klademe velký důraz na právní stránku věci. Naším cílem je postupovat správně a bezpečně. Náš tým dále zahrnuje profesionální fotografy, kameramany a specialisty na home staging, kteří pomohou s vizuální stránkou. S financováním nemovitosti pomůže náš spolupracující finanční poradce a se stavebně-technickými otázkami a oceněním nemovitosti pak naši znalci.

Chci prodat nemovitost

Home staging

Ke zvýšení atraktivity nemovitosti, a tím i její ceny, využíváme služeb home stagingu, který je v dnešní době poměrně běžnou, přesto často opomíjenou praxí. Spočívá v tom, že před nafocením nemovitosti je zajištěn úklid a "zkrášlení" interiérovými doplňky a dekoracemi. Mnohdy stačí drobnosti (např. umístit vázu s květinami nebo do kuchyně nachystat mísu s čerstvým ovocem) a výsledný efekt je zcela jiný.

Podobně lze postupovat i před osobními prohlídkami, kdy je navíc vhodné do místností umístit i příjemnou vůni. Tyto kroky pomohou dosáhnout mnohem lepšího prvního dojmu z nemovitosti, což je velice důležité. Zájemci jsou tak ochotni nabídnout za nemovitost vyšší částky. Sami se můžete přesvědčit následujícím srovnáním. Za kterou nemovitost byste zaplatili více?

Home staging (foto PŘED) – jak prodat nemovitost
Home staging (foto PO) – jak prodat nemovitost

Jsme odborníci
a jednáme na rovinu

Jsme o právní krok před ostatními. Naši makléři vystudovali právnickou vysokou školu nebo jsou těmito osobami pravidelně proškolováni. Nemáme rádi právní zádrhely a děláme vše pro to, aby obchod proběhl hladce.

Nic neskrýváme – důležité dokumenty včetně smluv si v základní podobě můžete stáhnout z našeho webu a prostudovat. Náš dlouhodobý cíl je spokojenost všech zúčastněných stran realitního obchodu.

Chci prodat nemovitost
 

Jak probíhá spolupráce

Prvním krokem je obvykle osobní schůzka v naší kanceláři v Praze, Ostravě, nebo na jiném místě, na kterém se dohodneme. Na této schůzce se domluvíme na bližších podmínkách a způsobu spolupráce, který nám bude vzájemně vyhovovat.

Rovněž projednáme obsah smlouvy o zprostředkování a zodpovíme vám případné dotazy. Pokud se shodneme na obsahu smlouvy, můžeme ji rovnou i podepsat. Vzor této smlouvy je možné stáhnout zde. Můžete si ji tak projít předem a případně nám k ní sdělit své připomínky.

Přestože vás rádi osobně poznáme, není osobní schůzka nezbytnou podmínkou naší spolupráce. Spoustu věcí lze vyřešit po telefonu nebo online.

Po celou dobu postupujeme dle dohodnutých pravidel a vašich pokynů. Jednáme vždy v souladu s vašimi zájmy. Pokud dojde k nějaké neočekávané události, projednáme společně další postup a navrhneme řešení, které pro vás bude nejvhodnější. Samozřejmostí je průběžné informování o aktuálním stavu.

Co od vás budeme potřebovat?

 • Specifikaci prodávané nemovitosti – ideálně výpis z katastru nemovitostí.
 • Co nejvíce informací o nemovitosti, jako např.:
  • výměra pozemku, bytu, domu či nebytového prostoru,
  • kdy proběhla výstavba či rekonstrukce a v jakém rozsahu,
  • jaké jsou plánované opravy,
  • jaké jsou s provozem nemovitosti spojené pravidelné náklady (zejména náklady na energie a služby, poplatky vůči SVJ),
  • jaké dluhy váznou na nemovitosti.
  • v případě bytů spravovaných ze strany SVJ informace ohledně stavu účetnictví SVJ (zejména zda má SVJ úvěr a v jaké výši, jak vysokou částku má SVJ naspořenou v tzv. fondu oprav a zda do fondu oprav ostatní spoluvlastníci řádně platí).
 • Štítek energetické náročnosti budovy – za určitých okolností jej lze nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.
 • Pokud nemáte některé z výše uvedených informací nebo dokumentů k dispozici, nic se neděje, pomůžeme vám je opatřit (výpis z katastru nemovitostí zajistíme na své náklady sami).
Férová realitní kancelář, prodej nemovitostí

Ocenění nemovitosti

Důležitým krokem je ocenění nemovitosti, které zajistíme. Pokud je třeba, využijeme naše spolupracující znalce. Následně se domluvíme na částce, za kterou budeme nemovitost nabízet a zvolíme vhodnou strategii prodeje.

Jednou z variant, která je v praxi často používána, je zahájení nabídky s vyšší cenou, která se postupem času snižuje. Tento postup má však své limity, protože opakované snižování ceny může vyvolat pocit, že je něco s nemovitostí „špatně“.

Někdy je lepší naopak cenu snížit, což přiláká více zájemců, ze kterých si můžete vybírat a případně můžeme s těmito zájemci pro vás zajistit dodatečné výběrové řízení či aukci za účelem navýšení ceny.

Správné nastavení nabídkové ceny tedy není tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Nemějte ale obavy, s tím vším vám pomůžeme.

 

Jak hledáme zájemce?

 • Inzerce – klademe velký důraz na obsahovou a formální stránku inzerátu. Inzerce probíhá na předních realitních portálech, jako jsou např. sreality.cz, reality.idnes.cz, reality.cz, annonce.cz, realitymix.cz. Současně usilujeme o přední pozice ve vyhledávání.
 • Sociální sítě – rovněž prezentujeme nemovitosti na Facebooku a Instagramu.
 • Outdoorová reklama – bannery, reklamní plachty či billboardy umístíme do oken nebo na plot.
 • Direct marketing – nemovitosti nabízíme cíleně vhodným zájemcům, které oslovujeme prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky či osobně.
 • Lustrace databází zájemců a kooperace s jinými realitními kancelářemi.

Pokud byste však upřednostnili diskrétnější formu prezentace nemovitosti, můžeme se domluvit na individuálním postupu.

Osobní prohlídka, financování a smlouvy

Jakmile získáme vážné zájemce, zajistíme osobní prohlídku a zodpovíme jim veškeré dotazy.

Pokud má o nemovitost zájem více osob, kteří nabízejí totožnou nebo obdobnou cenu, můžeme po dohodě s vámi připravit výběrové řízení či aukci za účelem dalšího navýšení ceny.

Jakmile zajistíme zájemce, který nabídne nejvyšší cenu, následuje uzavření rezervační smlouvy, jejíž přípravu zajistíme prostřednictvím spolupracující advokátní kanceláře. Před podpisem rezervační smlouvy prověříme, zda vůči zájemci nebylo zahájeno insolvenční řízení nebo nařízena exekuce. Na základě této smlouvy zájemce zaplatí rezervační poplatek (zálohu) a zaváže se uzavřít v určité lhůtě kupní smlouvu, případně smlouvu o smlouvě budoucí. Pokud k uzavření kupní smlouvy, resp. smlouvy o smlouvě budoucí, nedojde z důvodů na straně zájemce, rezervační záloha připadne vám a realitní kanceláři rovným dílem. Rezervační smlouvu tedy uzavíráme za účelem, aby si to zájemce nerozmyslel a byl motivován uzavřít kupní smlouvu.

Poskytujeme součinnost bankám. Pokud zájemce bude kupní cenu hradit prostřednictvím úvěru, poskytneme zájemci k tomu potřebnou součinnost. Jestliže zájemce ještě nemá vyřešené financování, pomůžeme mu s financováním prostřednictvím finančního poradce, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. Vázne-li již na prodávané nemovitosti zástavní právo (tj. pokud byla nemovitost financována z hypotečního úvěru), komunikujeme i s bankou prodávajícího. V některých případech je tedy nutné zkoordinovat vzájemný postup banky prodávajícího a kupujícího, o což se postaráme.

Dalším krokem je uzavření kupní smlouvy a smlouvy o úschově. V úvahu připadá úschova u advokáta, notáře či banky. Návrhy veškerých dokumentů připravíme prostřednictvím spolupracující advokátní kanceláře a vy můžete tyto dokumenty připomínkovat. Případné související dotazy vám zodpovíme. Následně zajistíme i přípravu a podání návrhu na vklad vlastnického práva na příslušný katastrální úřad.

V posledním kroku zajistíme předání nemovitosti novému vlastníkovi, o čemž bude sepsán předávací protokol, a poskytneme součinnost pro převod energií.

„Naše limity jsou vaše sny“

 

Finanční podmínky

 • Služby naší realitní kanceláře jsou pro vás zdarma - naši provizi (odměnu) platí výhradně kupující, jelikož nabídková cena se skládá z kupní ceny a naší provize.
 • Nárok na provizi realitní kanceláři vzniká pouze v případě, že je nemovitost prodána.
 • Neplatíte žádné zálohy na naše služby.
 • Nepožadujeme zaplacení žádných nákladů.
 • Výše provize realitní kanceláře se pohybuje v rozmezí 3 % až 5 % z dosažené ceny (minimální výše je 50 000 Kč) – tato částka je konečná a není navyšována ani o DPH.
 • Konkrétní procentuální sazba závisí na několika faktorech, zejména:
  – lokalita, ve které se nemovitost nachází,
  – hodnota nemovitosti - zpravidla platí, že čím je vyšší hodnota prodávané nemovitosti, tím je nižší procentuální sazba provize,
  – rozsah služeb, které požadujete.
 • V ceně je zahrnut právní servis specializované advokátní kanceláře (zejména příprava rezervační a kupní smlouvy, návrhů na katastr nemovitostí) včetně zajištění advokátní úschovy.

Mohlo by se vám hodit