Kupujete nemovitost? Koupě nemovitostí z pozice kupujícího zahrnuje velké množství starostí a zařizování. Jedním z důležitých, avšak v praxi občas opomíjených úkonů, je prověření územního plánu, v jehož oblasti se nemovitost nachází. Proč je při koupi nemovitosti důležitá jeho znalost, se dozvíte v článku níže.

Co je územní plán a proč je tak důležitý

Územní plán je pořizován zastupitelstvem příslušné obce. Zjednodušeně řečeno územní plán nastiňuje budoucí vývoj území, určuje využití pozemků a případné možnosti zastavění. Informace z územního plánu vám odhalí, zda je možné na pozemku postavit rodinný dům či jiný objekt vašich představ.

Proč je důležité se s územním plánem před koupí nemovitosti seznámit

Kupujete-li si nemovitost za vysněným cílem, je potřeba před její koupí prověřit, zdali lze cíl na příslušné nemovitosti vůbec realizovat. Ne jednou se v praxi objevily případy, kdy kupující vynaložili nemalé finanční prostředky za účelem koupě pozemku ke stavbě rodinného domu, aby následně zjistili, že rodinný dům není možno v souladu s územním plánem na daném pozemku postavit. Následně se potřebovali pozemku „zbavit“ a koupit jiný, avšak transakci již provedli s vysokými finančními ztrátami.

Zjistíte-li, že územní plán upravuje využití nemovitosti v souladu s vašimi plány, je dále nutné prověřit, zdali se v blízkém okolí nemovitosti nepřipravuje některá ze staveb, která by v budoucnu mohla značně ovlivnit předmětnou nemovitost. 

Budoucí stavby rychlostních silnic, dálnic, železničních tratí, výškových budov, skladů, satelitní městečka a mnohé další, to vše vyčtete z územního plánu. Můžeme jen doporučit ověření plánovaných záměrů v okolí kupované nemovitosti v územním plánu, aby během několika let nedošlo k nepříjemnému překvapení a výstavbě nechtěné stavby ve vašem okolí.

Kde lze nahlédnout do územního plánu

Územní plány jsou k dispozici na příslušných obecních a stavebních úřadech, jichž se území regulované územním plánem týká. Územní plány lze také nalézt na webových stránkách jednotlivých obcí, přičemž obsahují textovou a grafickou část. Textová část obecně obsahuje vysvětlivky a odůvodnění územního plánu, zatímco grafická část představuje mapu daného území s konkrétním zaznačením účelu/využití.

Co dělat, pokud s územním plánem nesouhlasíte

V případě, že nesouhlasíte s regulací upravenou v územním plánu, lze požádat o jeho změnu prostřednictvím návrhu u příslušné obce. Návrh může provést orgán veřejné správy, občan obce, fyzická nebo právnická osoba s vlastnickým právem k pozemku nebo stavbě na území obce nebo oprávněný investor. 1

1 § 44 stavebního zákona

Co když obec územní plán vůbec nevydala?

Nevydá-li obec územní plán, nelze v souladu s právními předpisy umisťovat stavby v nezastavěném území. V případech, kdy není vydán územní plán obce, je možné jeho vydání iniciovat prostřednictvím návrhu u příslušné obce za stejných podmínek jako iniciování změny.

Závěr

Při koupi nemovitosti vyvstává mnoho úkonů, které je nutné před koupí nemovitosti z pozice kupujícího provést. Jedním z nich je ověření souladu územního plánu s plánovaným záměrem kupované nemovitosti. Lze jen maximálně doporučit důkladně prověřit územní plán obce před nabytím vlastnického práva k nemovitosti nebo se poradit s odborníkem – předejdete tak případným komplikacím a finančním ztrátám při transakcích s nemovitostí.

Upozornění: Informace výše uvedené jsou účinné ke dni vydání článku, aktuální právní úprava se může lišit.

}

Mohlo by se vám hodit