Vlastníte nemovitost, ale nemáte k ní zajištěn přístup přes vlastní pozemek a soused odmítá zřídit věcné břemeno? I tato nepříjemná situace může mít své řešení. Čtěte dále a dozvíte se, jak v takových situacích postupovat.    

Co je to nezbytná cesta?  

Nezbytnou cestu upravuje občanský zákoník jako cestu, která slouží pro přístup k nemovitosti, jež není dostatečně spojena s veřejnou cestou, čímž je znemožněno vlastníkovi řádně nemovitost užívat nebo na ni hospodařit.  

Jak nezbytná cesta vzniká? 

Pokud se vlastník pozemku se sousedem nedomluví na vzniku nezbytné cesty, je třeba se obrátit na příslušný soud. Pro samotný vznik nezbytné cesty je nutné splnění několika podmínek. Tou první je výše zmíněné nedostatečné propojení nemovitosti s veřejnou cestou nebo nemožnost jiného zajištění přístupu k nemovitosti. Důležitá je právě ona nemožnost. O nezbytnou cestu by se totiž nejednalo, pokud by měla být zřízena jen za účelem „pohodlnějšího spojení“.  

Hranice mezi nedostatečným propojením a pohodlnějším spojením však může být velice tenká a konečné slovo bude mít vždy soud. Soudu je přitom ponechán široký prostor pro zohlednění okolností daného případu. Mezi takové okolnosti může patřit například nepříznivý dlouhodobý zdravotní stav osoby, které pohodlnější spojení může významně pomoci a může tak být dostatečným důvodem pro zřízení nezbytné cesty.  

Pravděpodobně nejdůležitější podmínkou je povolení nezbytné cesty pouze v rozsahu pro potřeby vlastníka, v jehož prospěch má být nezbytná cesta zřízena a s co nejmenšími náklady. Musí být dbáno, aby pozemek s cestou byl co nejméně zasažen a soused co nejméně obtěžován. 

Má vlastník pozemku, přes který nezbytná cesta vede, nárok na nějakou úplatu? 

Vlastník pozemku by za umožnění nezbytné cesty měl dostat zaplaceno a měly by mu být kompenzovány způsobené škody. Ten, kdo bude nezbytnou cestu užívat, musí za zřízení nezbytné cesty hradit úplatu a odčinit újmu, která zřízením nezbytné cesty bude způsobena. 

Kdy není povolení nezbytné cesty možné?  

Ne vždy musí soud o nezbytné cestě rozhodnout. Mohou nastat i případy, kdy nezbytná cesta povolena nebude, byť budou podmínky nebo některé z nich popsané výše splněné. 

Nezbytnou cestu soud nepovolí, pokud by škoda na pozemku souseda převýšila zřejmou výhodu nezbytné cesty nebo pokud si vlastník nemovitosti způsobí nedostatek přístup ke své nemovitosti z hrubé nedbalosti. 

Závěrem je třeba upozornit, že nezbytnou cestu nelze zároveň zřídit přes prostor uzavřený za tím účelem, aby do něj cizí osoby neměly přístup. Takovýmto uzavřeným prostorem bude typicky budova. 

Upozornění: Informace výše uvedené jsou účinné ke dni vydání článku, aktuální právní úprava se může lišit. 

Rádi vám se zřízením nezbytné cesty pomůžeme

JUDr. Michal Kalenský
advokát

Potřebuji pomoci
}

Mohlo by se vám hodit