Chcete vypovědět nájemní smlouvu na byt, který si pronajímáte? Chcete vypovědět smlouvu problémovému nájemníkovi? Poradíme oběma stranám. Záleží, jestli jste uzavřeli nájemní smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou. 

Ukončení nájemní smlouvy ze strany nájemce 

Podle občanského zákoníku, konkrétně zákonu č. 89/2012 Sb., je možné ukončit nájemní smlouvu buď dohodou, nebo výpovědí. Ve vaší nájemní smlouvě byste se měli zaměřit na články o výpovědi a dobu, na kterou byl nájem sjednaný. Majitel by vám měl oznámit ukončení nájmu tři měsíce před jeho zánikem a stejně byste měli postupovat i vy. Jedná se o tříměsíční výpovědní lhůtu, ale v každé nájemní smlouvě může být různě dlouhá.  

Tip: Přečtěte si, jaká jsou práva a povinnosti nájemníka a pronajímatele

Zánik nájemní smlouvy uplynutím doby, na kterou byl sjednán 

První variantou je, že počkáte, až uplyne doba konce nájemní smlouvy –⁠ v případě, že je nájem sjednaný na dobu určitou. Pokud ale v nájemní smlouvě objevíte větu, že se po uplynutí sjednané doby smlouva automaticky prodlužuje, pronajímatele byste měli o ukončení informovat, a to v souladu se smlouvou. Pokud smlouva postup prodlužování neupravuje, doporučujeme upozornit pronajímatele minimálně tři měsíce dopředu. 

Ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Vzájemná dohoda mezi pronajímatelem a nájemníkem patří mezi oblíbené možnosti. Pokud nechcete čekat, až uplyne tříměsíční výpovědní lhůta, můžete se s majitelem bytu domluvit na konkrétním datu ukončení smlouvy.  

Výpověď nájemní smlouvy na dobu neurčitou 

Výpověď z nájmu, který je sjednaný na dobu neurčitou, může nájemce podat kdykoliv, a to bez uvedení důvodů. Důležité je, abyste to dali majiteli vědět tři měsíce předem, pokud se nedohodnete jinak nebo pokud není ve smlouvě jiná délka výpovědní lhůty.  

Výpověď nájemní smlouvy na dobu určitou 

Pokud máte nájemní smlouvu sjednanou na dobu určitou, musíte uvést důvod, proč ji chcete ukončit. Důvody, kdy můžete smlouvu vypovědět dřív, jsou dané zákonem. Jedná se například o zdravotní stav nebo stěhování do jiného města za prací. I v tomto případě musíte dodržet tříměsíční výpovědní lhůtu. 

Ukončení nájemní smlouvy ze strany pronajímatele 

Podle zmíněného občanského zákoníku může pronajímatel ukončit nájemní smlouvu jen ze zákonných důvodů. Smlouvu na dobu určitou může vypovědět v těchto případech: 

  • nájemce neplatí nájem
  • nájemce poškozuje byt nebo dům, 
  • nájemce provádí stavební úpravy, na kterých se s majitelem nedomluvil, 
  • nájemce je odsouzený pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo 
  • byt musí být vyklizen z důvodu veřejného zájmu (např. demolice). 

Smlouvu na dobu neurčitou může pronajímatel vypovědět ze stejných zákonných důvodů jako u smlouvy na dobu určitou. Navíc ji může vypovědět i v případě, že se do bytu chce nastěhovat sám nebo ho chce poskytnout svému manželovi po rozvodu či příbuznému. Pro obě varianty platí tříměsíční výpovědní doba. 

Tip: Poradíme vám, jak najít dobrého nájemníka. Přečtěte si náš článek, kde se vše dozvíte

Základem je dobře napsaná smlouva 

Můžete sice využít šablon a předepsaných vzorů na internetu, mohou v nich být ale chyby. Bezpečnější je se obrátit na odborníky, kteří se navíc vyznají v právních záležitostech. V naší realitní kanceláři pracují pouze právníci, takže budete mít jistotu, že je smlouva v pořádku. 

Rádi vám s nájemní smlouvou pomůžeme

JUDr. Michal Kalenský
advokát

Potřebuji pomoci
}

Mohlo by se vám hodit