Prodat spoluvlastnický podíl je často zdlouhavý proces, protože se nemusí hned podařit najít kupce, který by měl zájem jen o část domu nebo bytu. Můžete se ale rozhodnout svůj podíl nabídnout ostatním spoluvlastníkům nebo se domluvit na společném prodeji. Přečtěte si o jednotlivých variantách prodeje spoluvlastnického podílu. 

Co je spoluvlastnický podíl? 

Spoluvlastnický podíl je vlastnictví jedné nemovitosti dvěma nebo více lidmi. Spoluvlastnictví vzniká například při dědickém řízení, kdy se mezi sourozence stejným dílem rozdělí nemovitost po rodičích. Podobně se mezi manžele může rozdělit nemovitost v rámci dělení společného jmění při rozvodu. Spoluvlastnický podíl ale může být i výsledkem kupní smlouvy, kterou uzavře více subjektů. 

Tip: Provedeme vás koupí nemovitosti krok po kroku

Pravidla spoluvlastnictví 

Spoluvlastnický podíl nevymezuje konkrétní část nemovitosti, kterou můžou jednotliví vlastníci využívat. To znamená, že můžou do výše svého podílu používat jakoukoliv část. Existuje ale i možnost, že se vlastníci mezi sebou písemně dohodnou, kdo bude užívat přízemí, první patro atd. Pak se ale také musí domluvit, jak se budou starat o celou nemovitost, její správu a rekonstrukci, protože každý ze spoluvlastníků má právo používat nemovitost jako celek

Jak prodat spoluvlastnický podíl? 

Ze spoluvlastnictví plynou různé problémy, protože se vlastníci nemusí shodnout na užívání nemovitosti. Jeden by chtěl nemovitost rekonstruovat, druhý ji pronajímat a třetí prodat. Přečtěte si, jakými způsoby se můžete vyvázat ze spoluvlastnického podílu. 

Prodej celé nemovitosti 

Nejjednodušší cesta je, pokud se spoluvlastníci dohodnou na prodeji celé nemovitosti. Navíc se tím zvýší i hodnota nemovitosti, než kdyby se prodával jen jeden spoluvlastnický podíl. Výslednou částku si pak mezi sebou vlastníci rozdělí podle výše podílu. 

Odkoupení nebo prodej podílu spoluvlastníkům 

Druhou a velmi častou variantou je, že svůj podíl prodáte ostatním spoluvlastníkům, nebo naopak od nich podíly koupíte. Jedná se o snadné řešení situace – buď se zbavíte zátěže a starost o nemovitost pro vás končí, nebo se stanete vlastníkem celé nemovitosti a budete ji moct užívat podle vlastního uvážení (pokud se vám podaří odkoupit všechny podíly). 

Prodej podílu třetí osobě 

Svůj podíl nemusíte nabízet přednostně svým spoluvlastníkům, a to od roku 2020. Předkupní právo se tedy neuplatňuje, až na jednu výjimku. Tou je situace, kdy vlastníci nemohli ovlivnit získání svého podílu. Příkladem může být dědické řízení. Pokud někdo chce tento podíl během šesti měsíců od vzniku spoluvlastní prodat, musí ho nejprve nabídnout ostatním spoluvlastníkům. Nevztahuje se to ale na případ, kdy svůj podíl převádí na příbuzného v řadě přímé (sourozenec, manžel nebo manželka, syn apod.). 

Tip: Přečtěte si, jak na přepis nemovitosti

Zpět ale k prodeji třetí osobě. Tato možnost často není pro prodávajícího výhodná. Cenu snižují samozřejmě ostatní spoluvlastníci a musíte počítat s tím, že například za svou polovinu nemovitosti nezískáte polovinu její tržní ceny. Složité také bude najít kupce. 

Vypořádání soudní cestou 

Pokud se mezi sebou vlastníci nedohodnou a nenajdou ani kupce, zbývá poslední varianta, a to soudní vypořádání. Podle zákona existují tři možnosti, jak se můžete se spoluvlastnictvím vypořádat: 

  • Rozdělení nemovitosti. Jestli lze tuto možnost technicky provést, soud spoluvlastnický spor vyřeší tímto způsobem. 
  • Přikázání společné věci za přiměřenou náhradu. Soud může nemovitost přikázat do vlastnictví jednomu ze spoluvlastníků, který byl měl mít o podíly zájem a měl by disponovat dostatečnými finančními zdroji. Přikázaný vlastník pak tedy musí ostatním jejich podíly uhradit. 
  • Dražba nemovitosti. Poslední způsob, jak soud může spoluvlastnictví vyřešit, je veřejná dražba. Zisk se rozdělí mezi spoluvlastníky, ale je pravděpodobné, že bude mnohem nižší než při klasickém prodeji. 

Vypořádání spoluvlastnického podílu soudní cestou je nejméně výhodné, protože budete navíc muset zaplatit právníky. 

Necítíte se na prodej spoluvlastnického podílu? Pomůžeme vám 

Na řešení spoluvlastnického podílu nemusíte být sami. Pokud se rozhodnete pro prodej podílu třetí osobě, pomůžeme vám najít kupce. V naší realitní kanceláři se setkáte pouze s právníky, kteří vědí, co dělají, takže všechny náležitosti proběhnou v pořádku. Navíc nám zaplatíte jen předem domluvenou provizi, a to až po úspěšném prodeji. Zajímá vás víc? Neváhejte nás kontaktovat

Rádi vám s prodejem spoluvlastnického podílu pomůžeme

JUDr. Michal Kalenský
advokát

Potřebuji pomoci
}

Mohlo by se vám hodit