Dražba je ideální příležitostí pořízení nemovitosti za dostupnější cenu. Rostoucí ceny nemovitostí zvyšují zájem o koupi domu nebo bytu pomocí dražby. V článku vám proto prozradíme, jak dražba nemovitostí probíhá a jestli je bezpečná. 

Co je to dražba? 

Veřejná dražba může být buď dobrovolná, nebo nedobrovolná. Jedná se o veřejné jednání a jejím cílem je prodej nemovitosti, která připadne tomu, kdo nabídne nejvyšší částku. Dražba se zahajuje na návrh navrhovatele, kterým může být zejména vlastník nemovitosti, insolvenční správce nebo dražební věřitel. Draží se většinou pozemky, domy nebo i garáže a nebytové prostory. 

Jak probíhá dražba nemovitosti? 

Abyste se mohli zúčastnit dražby, musíte nejprve složit dražební jistotu, která většinou tvoří 10–30 % ceny nemovitosti. Je to částka, která slouží k pokrytí nákladů na dražbu, jako je například příprava dražby, pronájem místnosti nebo inzerce na internetu. Dražební jistota se vám vrátí, pokud dražbu nevyhrajete. 

Setkat se můžete s dražbou v dražební místnosti nebo online dražbou. Průběh dražby v dražební místnosti vede licitátor, který dražbu zahajuje, informuje o nejnižší ceně a vyzívá k podání nabídek. Je to osoba, která vydražiteli přiklepne draženou nemovitost. Vydražitel je ten, který nabídne ze všech zúčastněných nejvíc.  

Dražba krok po kroku 

 1. Najdete nemovitost, o kterou máte zájem
 1. Kontaktujete dražební společnost a splníte požadované podmínky pro účast v dražbě. 
 1. Dostavíte se na místo konání dražby, případně se zúčastníte online. 
 1. Získáte číslo, pod kterým budete přihazovat – jednoduše stačí zvednout ruku s číslem. V případě online dražby budete přihazovat podle pokynů v daném online prostředí. 
 1. Pokud licitátor třikrát odklepne vaši nabídku, nemovitost je vaše. U dražeb přes internet bude nemovitost toho, kdo učiní do konce časového limitu nejvyšší nabídku.  
 1. Dražebník (právnická nebo fyzická osoba, která organizuje dražbu) se s vámi domluví na způsobu financování a dozvíte se, do jakého termínu a kam poslat celou částku. Dražebník může v dražební vyhlášce některé způsoby financování vyloučit, je proto důležité tyto podmínky nastudovat před zahájením dražby.  
 1. Jakmile zaplatíte, bude nemovitost na katastru nemovitostí přepsána na vás jako na nového vlastníka. 

Tip: Přečtěte si, jak provést zápis na katastru nemovitostí

Seznamte se s dražební vyhláškou 

Všechny podstatné informace o dražbě najdete v dražební vyhlášce. Je to nezbytný dokument, který patří ke každé dražbě. Co všechno ve vyhlášce najdete? 

 • Způsob dražby – dobrovolná nebo nedobrovolná. 
 • Místo a čas konání dražby. 
 • Datum prohlídek dražené nemovitosti před samotnou dražbou. 
 • Jména dražebníka, navrhovatele a vlastníka nemovitosti. Případně dlužníka a zástavce, pokud je dražba nedobrovolná. 
 • Popis nemovitosti, jejího celkového stavu a možné závazky vůči nemovitosti. 
 • Cenu nemovitosti, respektive odhad ceny stanovený znalcem. 
 • Vyvolávací cenu a nejnižší možný příhoz. 
 • Výši dražební jistoty, způsob úhrady a lhůtu pro její zaplacení. 
 • Způsob úhrady a lhůtu pro vrácení dražební jistoty. 
 • Informace a podmínky, jak dojde k předání nemovitosti. 
   
   

Je koupě nemovitosti v dražbě bezpečná? 

Koupě nemovitosti je bezpečná, jen musíte počítat s tím, že si na vydraženou nemovitost nějakou dobu počkáte. Nebezpečím však může být stav, v jakém vám bude nemovitost předaná. Pokud se jedná o nedobrovolnou dražbu, nemusíte mít navíc ani možnost si nemovitost prohlédnout zevnitř. Vlastník totiž nemusí s dražbou souhlasit, a proto nebude spolupracovat. 

Tip: Zajímá vás, jak na koupi nemovitosti, která je v exekuci? Přečtěte si náš článek, ve kterém jsme vše přehledně sepsali

S koupí nemovitosti vám poradíme 

Máte zájem o prodej nemovitosti? Pomůžeme vám nejen s jejím oceněním. Spolupracujeme s bankami i s finančním poradcem, případně zajistíme i advokátní úschovu. Neváhejte nás kontaktovat.  

Rádi vám s prodejem nemovitosti pomůžeme

Mgr. Hana Kalenská
realitní makléřka

Potřebuji pomoci
}

Mohlo by se vám hodit