Služby naší realitní kanceláře jsou pro prodávajícího zdarma – naši provizi (odměnu) platí výhradně kupující, jelikož nabídková cena se skládá z kupní ceny a naší provize. Nárok na provizi realitní kanceláři vzniká pouze v případě, že je nemovitost prodána. Výše provize realitní kanceláře se pohybuje v rozmezí 3 % až 5 % z dosažené ceny (minimální výše je 50 000 Kč) – tato částka je konečná a není navyšována již ani o DPH.
Služby naší realitní kanceláře jsou pro pronajímatele zdarma – naši provizi (odměnu) platí výhradně nájemce, kterého zajistíme. Nárok na provizi realitní kanceláři vzniká pouze v případě, že je nemovitost pronajata. Výše provize realitní kanceláře se pohybuje obvykle ve výši jednoho až tří měsíčních nájmů – tato částka je konečná a není navyšována ani o DPH.
Nepožadujeme zaplacení žádných nákladů. Vše je zahrnuto v naší provizi.
Služby naší realitní kanceláře jsou pro pronajímatele zdarma – naši provizi (odměnu) platí výhradně nájemce, kterého zajistíme. Nárok na provizi realitní kanceláři vzniká pouze v případě, že je nemovitost pronajata. Výše provize realitní kanceláře se pohybuje obvykle ve výši jednoho až tří měsíčních nájmů – tato částka je konečná a není navyšována ani o DPH.
Ano podle zákona musí být podnikatel zprostředkovávající prodej nebo pronájem nemovitostí pojištěn, což samozřejmě splňuje také naše realitní kancelář.
Odpověď bohužel musí být obecná, protože každý případ je jiný a bude záležet na konkrétních okolnostech. Rozhodovat bude typ, velikost prodávané nemovitosti, její stav, lokalita, požadovaná cena, ekonomická situace a další faktory. Pokud nejsou požadavky prodávajícího nepřiměřené, je třeba počítat s dobou v řádech nižších jednotek měsíců, protože jen řízení před katastrálním úřadem trvá minimálně 20 dnů. Pokud je navíc kupní cena za nemovitost financována úvěrem, může se obchod prodloužit o dobu vyřizování nezbytných náležitostí pro poskytnutí úvěru a případně také o dobu řízení za účelem vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí.
Obdobně jako při prodeji nemovitostí je odpověď obecná, protože každý případ je jiný a bude záležet na konkrétních okolnostech. Rozhodovat bude typ, velikost pronajímané nemovitosti, její stav, lokalita, výše požadovaného nájemného, ekonomická situace a další faktory. Pokud nejsou požadavky pronajímatele nepřiměřené, je třeba počítat s dobou v řádech nižších jednotek týdnů.
Pokud je klient ve vztahu k realitnímu zprostředkovateli považován za spotřebitele a došlo mezi nimi ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o realitním zprostředkování, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Přečtěte si další zajímavé informace

Mohlo by se vám hodit